Vervolgcursus (CGT) – augustus 2021

765

Accreditaties: VGCt vervolgcursus, NIP-ELP, GFzPt (gz-psychologen)

Veel angst- en stemmingsstoornissen hebben meer overeenkomsten dan verschillen. Er worden vaak vergelijkbare symptomen, aanleg, en onderliggende factoren gezien. Tevens wordt er een vergelijkbare reactie op behandelingen gezien. Deze stoornisoverstijgende aspecten, ook wel transdiagnostische factoren genoemd, worden uitgebreid behandeld in deze vervolgcursus CGT.  Deze vervolgcursus CGT wordt gegeven door gz-psycholoog en supervisor VGCt Ragna Plomp. Tevens heeft Ragna ervaring in EMDR, hypnose bij CGt en is ze DGT-therapeut.

De volgende emotionele stoornissen zijn uitermate geschikt voor een transdiagnostische aanpak: angst- en (unipolaire) stemmingsstoornissen, paniekstoornis, sociale- en gegeneraliseerde- angststoornis, PTSS, OCD, depressie, en hypochondrie.

De voordelen van VT&W 

 • Gespreid betalen mogelijk
 • 14 dagen bedenktijd
 • Kwalitatief hoogstaand onderwijs (bekijk wat voorgaande cursisten zeggen)
 • Betrokken docenten met veel praktijkervaringen
 • Toegankelijk onderwijs voor iedereen

Uitverkocht

Categorie:

Geaccrediteerd onderwijs voor professionals

Deze vervolgcursus CGT bij Vlokhoven Trainingen & Workshops is geaccrediteerd voor:

 • Cognitief gedragstherapeuten VGCT 25 uur (VGCT-Vervolgcursus)
 • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP 37,5 uur (ELP herregistratie)
 • FGzPt 24 uur (Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog)

Aanleiding en uitgangspunten

In de afgelopen twintig jaar heeft het klachtgericht behandelen van cliënten in de GGz een grote vlucht genomen. Er worden steeds meer protocollen gebruikt in het behandelen van psychische problemen.  En dat is zo gek nog niet aangezien het beduidend effectiever en efficiënter is dan niet-protocollaire behandelingen, en cliënten het vaak als prettiger ervaren. Deze gunstige behandelresultaten maken protocollaire behandelingen populaire, maar de vraag is of er voldoende recht wordt gedaan aan de individuele kenmerken van een cliënt.  Een groeiende groep behandelaren ervaart het als beperkend of niet helemaal passend, waardoor de aansluiting met de cliënt verloren kan gaan.

Er is vaak sprake van comorbiditeit en er zijn onderliggende psychopathologische processen die klachtgerichte en probleem specifieke behandelingen ontoereikend maken. Bij systemen als de DSM wordt er geen rekening gehouden met transdiagnostische factoren, ook wel stoornisoverstijgende aspecten genoemd. Bij een transdiagnostische behandeling worden verschillende diagnoses gemikt op de onderliggende gemeenschappelijke psychopathologische processen in plaats van op de verschillende voorliggende uitingen daarvan. Het gaat niet zozeer om welke diagnose de cliënt heeft, maar welke cliënt de diagnose heeft.

Emotionele stoornissen blijken meer overeenkomsten dan verschillen te hebben: vergelijkbare symptomen, gelijke aanleg en vergelijkbare reacties op behandeling. Onderzoek onderschrijft dan ook het nut van geïntegreerde transdiagnostische behandeling van stoornissen als paniekstoornis, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, post-traumatische stressstoornis, obsessief compulsieve stoornis en depressie. Het Unified Protocol (Barlow) brengt de krachtigste cognitief gedragstherapeutische technieken voor de behandeling van specifieke emotionele stoornissen bijeen en gebruikt theoretische inzichten op gebied van emotieregulatie. Het gaat hierbij om behandelingen met één set interventies gericht op verschillende stoornissen, met gemeenschappelijke kenmerken die gunstig reageren op dezelfde therapeutische methoden.

Opbouw van de cursus

De cursus heeft een vaste opbouw waarin stapsgewijs wordt toegewerkt naar een gedegen protocollaire behandeling van cliënten:

 • In de eerste bijeenkomst van de cursus staan, naast de theorie, de problematische emotionele episodes van de deelnemers centraal. Nadat een cliënt is gekozen om als casus te gebruiken gedurende de cursus wordt de aandacht verlegd naar de behandeling van deze cliënt. Hierbij zal door de cursisten het cliëntenwerkboek chronologisch worden doorlopen volgens het transdiagnostisch behandelprotocol.
 • Er wordt gewerkt volgens de methode van het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Deze methode is gebaseerd op een actieve inbreng van zowel docent als cursist. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van zowel groepspresentaties als oefeningen in subgroepen en interactief cursusmateriaal. Groepspresentaties zijn demonstraties in de vorm van Power Point of live-demonstraties door de docent. Bij het oefenen in subgroepen wordt gebruik gemaakt van technieken uit het cliëntenwerkboek.

Na afloop van de vervolgcursus:

 • Ben je in staat om bij verschillende emotionele stoornissen een geïntegreerde transdiagnostische behandeling uit te voeren
 • Heb je een gedegen inzicht in de principes die ten grondslag liggen aan de specifieke protocollaire procedures.
 • Ben je vertrouwd met de aard en kenmerken van emotionele stoornissen.

Vragen over de cursus? Neem dan contact op via info@aandeslagalspsycholoog.nl.

Categorie

Vervolgcursus CGT

Locatie

Online

Accreditaties

 • Cognitief gedragstherapeuten VGCT 25 uur (VGCT-Vervolgcursus)
 • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP 37,5 uur (ELP herregistratie)
 • FGzPt 24 uur (Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog)

Doelgroep

 • Universitair opgeleide hulpverleners zoals (gz-), (klinisch-) psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, orthopedagogen en artsen.
 • Je hebt behoefte aan ontwikkeling en meer kennis van cognitieve gedragstherapie en stoornisoverstijgende factoren bij emotionele stoornissen
 • Je bent bekend met de basisprincipes van cognitief gedragstherapeutische interventies

Cursusdagen

Er zijn 4 cursusdagen: elke cursusdag is op vrijdag.

27 augustus 2021
3, 10 & 17 september 2021

Docent

docent cgt

Onze docente Ragna Plomp is een ervaren gz-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, en supervisor VGCt. Naast CGt heeft Ragna ervaring in EMDR en hypnose bij CGt en is ze DGT-therapeut. Ragna is co-auteur van ‘Weet wat je kan’ (WWJK) (een systeemgerichte psycho-educatie module voor en over LVB). Ook is ze mede-ontwikkelaar van ‘Goed ernaast’ in de forensische GGZ. Ze is sectiebestuurslid van de Sectie CGt voor mensen met een VB en lid van de klankbordgroep van de sectie forensische CGt.

Literatuur

Onderstaande boeken dienen aangeschaft te worden voor aanvang van de cursus:

 • Barlow, D. H., Farchione, T. J., Sauer-Zavala, S., Latin, M. H., Ellard, K. K., Bullis, J. R., Bentley, K. H., Boettcher, H. T., & Cassiello-Robbins, C. (2017). Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders: Therapist Guide (Treatments That Work) (2de ed.). Oxford University Press. (ISBN-13: ‎978-0190685973).
 • Barlow, D. H., Farchione, T. J., Sauer-Zavala, S., Latin, M. H., Ellard, K. K., Bullis, J. R., Bentley, K. H., Boettcher, H. T., & Cassiello-Robbins, C. (2017). Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders: Workbook (Treatments That Work) (2de ed.). Oxford University Press. (ISBN-13 : ‎ 978-0190686017).
 • Ham, B., Hulsbergen, M., Bohlmeijer, E. T., & Van Heycop Ten Ham, B. (2014). Transdiagnostische factoren. Boom Lemma.
 • Miller, W. R., & Rollnick, S. (2014). Motiverende gespreksvoering (3de ed.). Ekklesia.
 • Schurink, G. (2010). Mindfulness, een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten (1ste ed.). Thema.
Scroll naar top