Basiscursus EMDR volwassenen – september 2021

1.045

Accreditaties: VGCt, FGzPt, VEN erkend. 

Deze Basiscursus EMDR wordt gegeven door klinisch psycholoog en psychotherapeut Erik ten Broeke. Hij is door EMDR-Europe en de Vereniging EMDR Nederland gecertificeerd als trainer EMDR. Samen met Ad de Jongh verzorgt hij al jaren EMDR opleidingen schreven ze talloze boeken over EMDR, waaronder ‘Handboek EMDR’, ‘Praktijkboek EMDR (deel I en II)’ en ‘Vraagbaak EMDR’. Je leert het behandelprotocol van EMDR toepassen op cliënten en oefent met eigen casuïstiek. Na de cursus ben je in staat om trauma gerelateerde stoornissen (zoals PTSS) en andere trauma gerelateerde klachten te behandelen.

De voordelen van VT&W 

 • Gespreid betalen mogelijk
 • 14 dagen bedenktijd
 • Kwalitatief hoogstaand onderwijs (bekijk wat voorgaande cursisten zeggen)
 • Betrokken docenten met veel praktijkervaringen
 • Toegankelijk onderwijs voor iedereen

Beschikbaarheid: Op voorraad

Categorie:

Geaccrediteerd EMDR onderwijs voor professionals

De basiscursus EMDR bij Vlokhoven Trainingen & Workshops is geaccrediteerd bij de VGCt, FGzPt en VEN.

Over EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode voor traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, en waarbij een causale relatie tussen deze ervaring en de huidige symptomatologie (bijv. angstklachten, somberheid, herbelevingen, slaapproblemen) aannemelijk is.

Verschillende wetenschappelijke studies wijzen uit dat cliënten met Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS) goed op EMDR reageren. De ervaring leer dat cliënten met een trauma na een eenmalige gebeurtenis vaak al na enkele zittingen in staat om hun normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Inmiddels is EMDR-therapie ook effectief gebleken voor de behandeling van andere klachten (specifieke fobieën, obsessieve-compulsieve stoornis, paniekstoornis, zelfbeeldproblemen, chronische pijn en gedragsproblemen bij kinderen). Daarnaast lijkt EMDR een rol te kunnen spelen als aanvulling bij bestaande behandeling (verslavingsstoornissen, unipolaire depressie en bipolaire depressie).

Doelstelling

Deze vierdaagse basisopleiding is gericht op het leren toepassen van EMDR bij relatief ongecompliceerde posttraumatische stressstoornis (type 1 trauma) en andere aan trauma gerelateerde stoornissen. Binnen deze cursus ligt er geen nadruk op complexe situaties, specifieke doelgroepen en bredere toepassingsmogelijkheden, waaronder complexe PTSS. Om deze problematiek te kunnen behandelen wordt een EMDR vervolgtraining noodzakelijk geacht.

Wat leer je?

 • Je krijgt inzicht in het EMDR-protocol en indicatiestelling bij volwassen
 • Je hebt oog voor de toepassingsmogelijkheden van EMDR in behandeling
 • Je bent in staat om relatief ongecompliceerde PTSS te behandelen

Inhoud

Stap voor stap wordt het EMDR basisprotocol doorgenomen en toegelicht. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van:

 • Theoretische inleidingen (waaronder de empirische status van EMDR en werkingsmechanismen)
 • Live- en videodemonstraties
 • Semi-plenaire oefeningen
 • Gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen

Planning

Deze vierdaagse basisopleiding is gericht op het begrijpen en leren uitvoeren van EMDR.

 • Eerste en tweede dag (opeenvolgend)
  De eerste twee dagen wordt geoefend in kleine groepen en in tweetallen. Bij oefening in tweetallen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. In de weken voorafgaand aan de derde dag dienen de deelnemers EMDR toe  te passen bij hun cliënten. Ook maken zij video opnamen van behandelingen van hun cliënten.
 • Derde dag
  Op de derde dag wordt dieper ingegaan op het toepassen van EMDR bij cliënten. Er vindt ook een schriftelijk toets plaats.
 • Vierde dag
  Tijdens de vierde dag worden de door alle deelnemers gemaakt videofragmenten van EMDR-sessies met een eigen cliënt plenair bekeken en besproken. Er is ruimte om stil te staan bij vragen die deelnemers hebben naar aanleiding van (hun) ervaringen met EMDR in de praktijk.

Na deelname aan de training kun je lid worden van de ‘Vereniging EMDR Nederland’. Informatie hierover wordt tijdens de training verstrekt. Kijk op de website van de VEN voor uitgebreide informatie over de registratie bij de Vereniging EMDR Nederland. Voor behandeling van kinderen en adolescenten met EMDR bestaat er een apart opleidingstraject. Zie www.emdrkindenjeugd.nl.

Meer informatie over de toelatingseisen? Kijk in de EMDR Folder lidmaatschap VEN.

Vragen over de cursus? Neem dan contact op via info@vlokhoventrainingen.nl.

Categorie

Basiscursus EMDR

Locatie

Online

Accreditaties

De Basiscursus EMDR is geaccrediteerd met accreditatienummer 440110-825916  bij:

 • Nascholing VGCt (32 uur)
 • FGzPt (29 uur)

De opleiding is erkend door de Vereniging EMDR Nederland (VEN).

Heb je een accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Laat het ons dan even weten via info@vlokhovenopleidingen.nl.

Doelgroep

Je dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de Vereniging EMDR Nederland.

Tot de basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:

(1) Opleiding

Universitaire masteropleiding tot psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, danwel opgeleid tot verpleegkundig specialist (MSc) met specialisatie GGZ in combinatie met artikel 14 BIG-registratie,

aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

  • BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties.
  • Registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid *1), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid).
   LET OP: bij inschrijving (*1) moet je het door de VGCt verstrekte bewijs van cgt’er in opleiding meesturen Houd er rekening mee dat een aanvraag tot lidmaatschap bij de VGCt tot drie maanden kan duren.
  • Registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG.
  • Een opleiding die naar het oordeel van de registratiecommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties. Hiervoor dien je een bewijs te sturen naar info@vlokhoventrainingen.nl naast je inschrijving.

(2) Werkervaring

Ten minste 16 uur per week werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg of een naar het oordeel van de registratiecommissie daaraan gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie. Indien iemand zich aanmeldt met een registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog Generalist NVO of Postmaster SKJ, gelieve te overleggen met de cursist om te bepalen of deze opleiding het meest passend is.

Voor meer informatie: www.emdr.nl of vereniging@emdr.nl.

Cursusdagen

Er zijn 4 cursusdagen:

20 september (9:30u – 20.30u)
21 september (9:30u – 16:45u)
15 oktober (9:30u – 16:45u)
11 november (9:30u – 16:45u)

Aanwezigheidsplicht

 • Je ontvangt een certificaat indien je de volledige cursustijd (100%) aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Docent

Drs. Erik ten Broeke is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is vrijgevestigd cognitief gedragstherapeut
Deventer. Sinds circa 25 jaar is hij als opleider/supervisor voor de VGCt betrokken bij verscheidene trainingen cognitieve
gedragstherapie. Voorts is hij door EMDR-Europe gecertificeerd als trainer EMDR. In samenwerking met onder andere Ad de
Jongh schreef hij tal van artikelen en boeken over EMDR, waaronder ‘Handboek EMDR’, ‘Praktijkboek EMDR (deel I en II)’
en ‘Vraagbaak EMDR’. Daarnaast publiceerde hij – samen met anderen – circa 150 artikelen over met name cognitieve
gedragstherapie en is hij coauteur van verscheidene (Hand)boeken over (Geïntegreerde) cognitieve gedragstherapie.

Literatuur

Onderstaand boek dient aangeschaft en volledig gelezen te worden voor aanvang van de cursus:

 • De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2018). Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma (7e druk). Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V. ISBN: 9789043036474.

Voorafgaand aan de start van de opleiding ontvangen je een cursusmap met hand-outs en protocollen:

 • Verschillen Ned. EMDR standaardprotocol en origineel van Shapiro Deel I
 • Verschillen Ned. EMDR standaardprotocol en origineel van Shapiro Deel II
 • Verschillen Ned. EMDR standaardprotocol en origineel van Shapiro Deel III
 • Verschillen Scherpstellen en desensitisatie Deel IV

De geschatte studiebelasting bedraagt in totaal 62 uur (32 uur onderwijsen 30 uur zelfstudie/huiswerk).

Scroll naar top