Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie – mei 2021

2.399

Accreditaties: NIP, NVO, SKJ, VGCt

Bijzonder aan deze opleiding is het gevarieerde programma met een goede balans tussen theorie en praktische opdrachten. Deze Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie wordt gegeven door de ervaren Klinisch Psycholoog, psychotherapeut, en supervisor VGCt Yvette Kilian. Naast CGT heeft Yvette ervaring in het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek middels schematherapie.

De voordelen van VT&W 

 • Eerlijke prijzen voor cursisten en docenten
 • Kwalitatief hoogstaand onderwijs (bekijk wat voorgaande cursisten zeggen
 • Kleine poule betrokken docenten met veel praktijkervaring 
 • 14 dagen bedenktijd
 • Gespreid betalen mogelijk

Beschikbaarheid: Op voorraad

Categorie:

Geaccrediteerd onderwijs met een eerlijke prijs

De basiscursus cognitieve gedragstherapie bij Vlokhoven Trainingen & Workshops is geaccrediteerd voor het VGCT, NIP Eerstelijns psychologen, NVO/SK&J/NIP Kind&Jeugd, NIP A&O/A&G.

VT&W accreditaties 2021

Inhoud van de basiscursus CGT

Er wordt in de cursus zowel met casuïstiek van cliënten gewerkt als met een persoonlijke klacht in de vorm van gedragsmodificatie. Verschillende cognitief-gedragstherapeutische interventies komen aan bod en er wordt aandacht besteed aan de therapeutische relatie, de 3e generatie gedragstherapie en aan het diagnostische proces van een aantal stoornissen, zoals: obsessief compulsieve stoornis, burnout/SOLK, PTSS, gecompliceerde rouw, sociale angststoornis, verslavingsproblematiek, depressieve stoornissen en agorafobie.

De nadruk zal hierbij in het bijzonder op de praktijk liggen. Aan de hand van rollenspellen en andere oefeningen worden theoretische concepten rechtstreeks naar praktische situaties vertaald.

Doelstellingen

Na afloop van de basiscursus:

 • Kan je met zelfvertrouwen (onder supervisie) cognitieve gedragstherapie uitvoeren bij volwassenen, ouderen, kinderen en adolescenten;
 • Ontwerp je betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën;
 • Weet je welk behandelplan het meest geschikt is op basis van wetenschappelijke inzichten;
 • Kan je middels de diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandeltraject uitvoeren, evalueren en afsluiten.

Studiebelasting

De totale studielast zal ongeveer 280 werkuren bedragen (verdeeld over 14 cursusdagen; 100 uren cursus en 180 uren zelfwerkzaamheid) tijdens de cursus. Dit wordt besteed aan literatuurstudie, opdrachten en voorbereiding van presentatie.

Online werkwijze

In verband met COVID-19 is bij VT&W het onderwijs vanaf maar 2020 volledig online. Sinds die tijd hebben we met succes meerdere online basiscursussen georganiseerd. De inhoud en didactische werkvormen zijn vrijwel identiek aan de face-to-face bijeenkomsten. We hebben de invulling wel zodanig aangepast dat het wel afwisselende en interessante dagen blijven. 

Het voordeel aan de online cursus is de flexibiliteit. Er is meer ruimte om de theorie te laten bezinken. We konden namelijk later in de week met een subgroepje via Zoom afspreken om samen te oefenen.

Mirjam v.d. Pol, cursist online CGt cursus

Wist je dat?

 • Je door het volgen van de basiscursus CGt meer kans maakt om aangenomen te worden voor de GZ-opleiding. Daarnaast krijg je ook nog eens vrijstelling binnen de GZ-opleiding als je binnen 8 jaar na het volgen van deze cursus de GZ-opleiding gaat doen.
 • Bij VT&W altijd een heterogene groep cursisten deelneemt aan de cursus. Hierdoor krijg je vanuit verschillende perspectieven de toepasbaarheid van de  cognitief-gedragstherapeutische interventies te zien waardoor jij de geleerde vaardigheden makkelijker eigen kunt maken.
 • Niet-werkzame psychologen sneller aan een baan komen tijdens of na de basiscursus CGT. Je komt namelijk in een groot netwerk van werkzame psychologen terecht en kunt vaak via-via in contact komen met de juiste persoon binnen de organisatie waar je zou willen werken. 

Vragen over de cursus? Neem dan contact op via info@aandeslagalspsycholoog.nl.

Categorie

Basiscursus CGT

Locatie

Online

Accreditaties

Met accreditatienummer 323521 voor de beroepsgroepen:

 • Cognitief gedragstherapeuten, NIP Kind- en Jeugdpsycholoog
 • NVO Orthopedagoog-Generalist
 • Jeugdzorg pedagoog, Jeugdzorg psycholoog
 • Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
 • NIP-Eerstelijnspsychologie
 • NIP- Kinder- en Jeugdpsycholoog
 • NIP psycholoog A&O/A&G

Doelgroep

 • Universitair opgeleide hulpverleners zoals psychologen, pedagogen, orthopedagogen en artsen.
 • Psychologen, pedagogen, orthopedagogen en artsen in de laatste fase van hun universitaire master (tijdens de stage).
 • Niet-werkzame universitaire opgeleide hulpverleners die behoefte hebben aan ontwikkeling, meer kennis willen op het gebied van cognitieve gedragstherapie en/of meer kans willen maken op een baan als psycholoog/orthopedagoog.

Vooropleidingseisen: minimaal Universitaire graad (BSc.) en bezig zijn met een van de volgende masters: psychologie, geneeskunde, (ortho)pegagogiek

N.B.
Om je te kunnen registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding, dien je te voldoen aan de vooropleidings- en werksettingeisen. Voor het lidmaatschap van de VGCt geldt een aanwezigheidsnorm van 90% en een voldoende resultaat op de toetsen en geschiktheid als gedragstherapeut, dit ter beoordeling van de docent.

Cursusdagen

Er zijn 14 cursusdagen op donderdagen: elke cursusdag begint om 9.45 uur en eindigt om ongeveer 17.00 uur. De totale lestijd is 100 uren.

6 en 20 mei
3 en 17 juni
1, 15 en 29 juli
2, 16 en 30 september
14 en 28 oktober
11 en 25 november
Reservedatum: 9 december

Docent

 

Onze docente Yvette Kilian is een ervaren Klinisch Psycholoog, psychotherapeut en supervisor voor de VGCt en het NIP. Zij behandelt in het Centrum voor Schematherapie mensen met persoonlijkheidsproblematiek middels schematherapie. Daarvoor heeft ze gewerkt in de forensische psychiatrie, de verslavingszorg en op poliklinieken voor volwassenen met uiteenlopende problemen. Ze geeft al geruime tijd supervisies, webinars en deskundigheidsbevorderingen, waarbij samenwerking, een veilige leeromgeving en ruimte om te experimenteren centraal staan.

Literatuur

 • Ten Broeke, E., Van der Heiden, C., Meijer S., & Hamelink, H. (2008). Cognitieve Therapie: de Basisvaardigheden en Digitale Content. Amsterdam: Boom (9789085065999).
 • Bennett-Levy, J., Butler, G. & Fennell, M. (2015). Gedragsexperimenten in Cognitieve Therapie. Amsterdam: Pearson (9789026522734).
 • Bannink, F. (2014). Positieve Cognitieve Gedragstherapie. Amsterdam: Pearson. (9789026522703). 
 • Greenberger, D. & Padesky, C. (2016). Je Gevoel de Baas. Amsterdam: Pearson (9789026522826/ zesde druk).
 • Korrelboom, K. (2011). COMET voor negatief zelfbeeld. Houten: BSL (9789031390557).

Toetsing

 • Geven van referaat in groepje van twee cursisten.
 • Mini-N=1 casuïstiekbespreking: Voor elk themaspecifieke lesdag bereiden 2 cursisten een kort vignet voor waarbij de Holistische Theorie en de functie- en betekenisanalyses worden besproken, en de daaraan gekoppelde behandeling [of voorstel tot behandeling]. Indien de casus niet uit de praktijk kan komen, maak dan een fictief vignet. Zie voor de casusbespreking: ‘Format Bespreking Mini N=1’. Als je nog niet aan de behandeling bent begonnen, kan je ook het behandelplan voorstellen. 
 • De cursist verwerkt in de diverse opdrachten de persoonlijke competentiegerichte leerdoelen.
Scroll naar top